Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van Brouillon (Jean Robiestraat 21, 1060 Sint-Gillis, België) (hierna "Brouillon", "wij" of "onze"). Een goede omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van onze privacyverklaring.

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, hanteren wij de volgende kernwaarden:

Informatie : We willen u informeren over waarom en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit privacybeleid.

Beperkte verzameling : we besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken alleen die informatie die nodig is om onze producten te verkopen en/of onze diensten te verlenen (zoals hieronder gedefinieerd).

Beveiliging : Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen dat ook van partijen die uw gegevens namens u gebruiken.

Recht van personen : We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit privacybeleid beschrijft hoe we deze kernwaarden implementeren en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis vormt waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze producten online of in een van onze winkels of via andere verkooppunten Brouillon ("Producten") koopt, wanneer u onze website bezoekt, interactie met ons of anderszins gebruik maken van onze diensten en applicaties (gezamenlijk aangeduid als "Diensten").

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Services gebruikt, omvat het volgende (gezamenlijk aangeduid als "Persoonlijke informatie"):

Uw contactgegevens . Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u aan ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze producten online koopt).

Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze online diensten gebruikt. Wanneer u onze website bezoekt, onze nieuwsbrief gebruikt (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen, etc.) of wordt geconfronteerd met online marketingadvertenties van Brouillon, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, met behulp van cookies en andere technologieën om de website te volgen bezoekers (inclusief webanalyse), zoals uw surfgedrag, de producten en diensten die u leuk vindt en de inhoud van uw achtergelaten winkelwagen.

Uw online aankopen. Om uw online aankopen via de officiële Brouillon-website of via andere officiële Brouillon-socialemediakanalen te voltooien, gebruiken we uw naam, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, de product(en) die u koopt, het apparaat dat u gebruikt om uw aankopen te doen, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, promotiecodes, optionele extra persoonlijke kaart of graveerinformatie, leveringsmethode en afleveradres.

Uw gegevens bij inschrijving op onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief van Brouillon te voorzien van inspirerende en commerciële inhoud, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze toevoegt aan uw profiel, zoals naam. Brouillon verstuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw persoonlijke voorkeuren als u deze aan ons heeft verstrekt.

Als u evenementen of beurzen bijwoont die worden georganiseerd of bijgewoond door Brouillon, kunt u ook worden opgenomen wanneer we foto- of videobeelden maken van dergelijke evenementen of beurzen. Als u ons belt met een vraag of klacht, kunnen uw telefoongesprekken met ons worden opgenomen.

Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of enige andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

Uw gegevens over loterijen, inschrijven en winnen, campagnes voor het genereren van leads, prijsvragen of proefacties. Alle gegevens die u deelt wanneer u deelneemt aan een loterij, verkooppromotiecampagne, wedstrijd of proefperiode, of u zich abonneert en wint.

Uw beoordelingen, recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u op onze websites publiceert, deelt u met ons online of via sociale media.

2. DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van ons contract met u : Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de producten, diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit houdt ook in dat u onze producten kunt kopen, reageren op uw verzoeken om klantenservice, reageren op uw vragen, essentiële informatie verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt, enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen : we gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als individuele basis) om reclame te maken voor onze producten en diensten, om contact met u op te nemen via e-mail, gewone post, sociale media of andere kanalen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook om de kwaliteit van onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren, zoals het verlenen van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om erachter te komen wat u mogelijk interesseert, om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen, en om relevante advertenties te leveren. Bovendien kunnen we u op basis van uw gebruik van onze diensten en producten die u hebt gekocht, benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten; om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze producten en diensten te genereren; om onze bedrijfsvoering mogelijk te maken; om het beleid en de procedures van het bedrijf uit te voeren; om ons in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of activiteiten van Brouillon, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

Als u geen product bij ons heeft gekocht, sturen wij u alleen direct marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, acties, productnieuws of service-updates) per e-mail, andere elektronische middelen, per telefoon of per gewone post (zoals folders), na het verkrijgen van uw toestemming om dit te doen.

Kinderen onder de 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken (zie het gedeelte Uw rechten hieronder).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals regelgevende, fiscale of onderzoeksinstanties.

3. SOCIALE MEDIA

Als u deelneemt aan verschillende sociale-mediaforums zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., dient u bekend te zijn met de tools van die sites en deze te begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonlijke gegevens in uw social media profiel(en).

Brouillon is niet gebonden aan de privacypraktijken of het privacybeleid van deze derde partijen, dus we raden u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de Brouillon-pagina's), kunnen bepaalde persoonsgegevens met Brouillon worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.).

4. DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

Andere entiteiten binnen Brouillon . Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen verantwoordelijke Brouillon-entiteiten die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst van de relevante verantwoordelijke Brouillon-entiteiten vindt u hier.

Externe leveranciers . We nemen af ​​en toe contact op met derden om ons te helpen onze producten en diensten aan ons te leveren, waaronder:

- Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers;

- Reclame- en mediabedrijven die marketing- en mediaactiviteiten voor ons uitvoeren;

- Aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren.

Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, deze ontvangen, onderhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan ​​het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen we commercieel redelijke stappen om van externe leveranciers te eisen dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen en alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Zakelijke transactie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Brouillon.

Derden in geval van een wettelijke verplichting. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we van mening zijn dat openbaarmaking wettelijk vereist is.

Met toestemming. We kunnen ook informatie over u, inclusief persoonlijke informatie, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u ons toestemming hebt gegeven of ons hebt gevraagd dit te doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat Brouillon alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, kan overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens. Brouillon of externe leveranciers die we gebruiken, zullen er daarom voor zorgen dat alle passende voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd met betrekking tot dergelijke overdrachten, meer specifiek voor persoonlijke gegevens die worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we wettelijk noodzakelijke contracten zijn aangegaan met ontvangers van uw gegevens, inclusief standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist.

U heeft recht op het ontvangen van een kopie van alle documentatie waaruit blijkt welke passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen door een verzoek aan ons te richten.

6. VEILIGHEID

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onwettige vernietiging en verlies.

We ondernemen stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang nodig hebben voor een van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat elke externe leverancier die uw persoonsgegevens verwerkt, de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens op een veilige manier waarborgt.

7. GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijv. zo lang als nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een ​​rechtsvordering te verdedigen.

8. UW RECHTEN

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op inzage - U heeft het recht om bevestiging te vragen als Brouillon persoonsgegevens over u verwerkt, en zo ja, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen wij u ook een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

Recht op rectificatie - U heeft het recht om Brouillon te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of aan te vullen indien wij over onjuiste of onvolledige informatie over u beschikken. U kunt uw Persoonsgegevens ook zelf corrigeren, wijzigen of aanvullen door uw profiel bij te werken. Ook verzoeken wij u vriendelijk ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (zoals adreswijzigingen, bankrekeningnummers etc.) aan Brouillon worden gemeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens actueel zijn. Brouillon zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens juist zijn;

Recht om toestemming in te trekken - U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken door de instructies in een marketingcommunicatie te volgen of door contact met ons op te nemen. Als we uw Persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming om andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen;

Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante Persoonsgegevens die we over u bewaren wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; (ii) u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking; (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van direct marketingdoeleinden, of - in alle andere gevallen - er is geen dwingende legitieme reden voor verwerking; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als je een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten wordt voldaan, zorgen wij ervoor dat Brouillon de gegevens verwijdert die wij niet wettelijk verplicht zijn te bewaren;

Recht om het gebruik van gegevens te beperken - U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik is onrechtmatig, maar u wilt niet dat wij de gegevens verwijderen; (iii) we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de relevante doeleinden, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van gegevens op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie dat Brouillon inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - voor zover we uw persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​contract met u uit te voeren en dat persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om al dergelijke persoonlijke gegevens die u aan Brouillon hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbaar formaat, en ook om van ons te eisen dat we het doorgeven aan een andere gegevensbeheerder wanneer dit technisch mogelijk is;

Recht om bezwaar te maken - voor zover we afhankelijk zijn van onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we dergelijke verwerking staken, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor het gebruik dat inbreuk maakt op uw belangen, rechten en vrijheden, of waar we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten die door Brouillon worden uitgevoerd;

Recht om een ​​klacht in te dienen - U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in strijd is met dit privacybeleid of toepasselijk recht.

Voor meer informatie over uw rechten, of hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Voer alle e-mailadressen in die u gebruikt en hebt gebruikt voor alle gerelateerde Brouillon-services, maar niet beperkt tot aanmeldings- en aankoopgegevens voor de nieuwsbrief.

Upload een kopie van uw identiteitskaart/paspoort, waaruit u alle informatie heeft weggelaten die niet nodig is om u te identificeren, dat is alles behalve uw voornaam en achternaam. Maak voor de duidelijkheid de volgende informatie zwart:

- Burgerservicenummer (let op: op sommige identiteitskaarten/paspoorten staat dit nummer op 2 verschillende plaatsen);

- Document Nummer;

- Nationaliteit;

- Geboortedatum;

- Geboorteplaats;

- Lengte;

- Datum van publicatie;

- Vervaldatum.

Na ontvangst van alle informatie zoals hierboven uiteengezet, zullen we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren.

9. BELEIDWIJZIGINGEN

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging anderszins relevant voor u is, zullen wij ervoor zorgen dat deze informatie ruim voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wijziging wordt verstrekt.

10. CONTACTEER ONS

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonlijke informatie in het algemeen, neem dan contact met ons op via info@brouillon.be en vermeld het type van uw verzoek.

Heb je ideeën voor winkels in je buurt? Laat het ons weten!